Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Odbrana doktorske disertacije mr Vojina Golubovića

Odbrana doktorske disertacije "Ekonomija u istoriji Erika Hobsbauma" kandidata mr Vojina Golubovića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 12/002 održaće se u srijedu, 22.07.2020. godine u 12:00h sali AS na UDG-u.

Odbrana doktorske disertacije mr Milike Mirkovića

Odbrana doktorske disertacije "Jevrejska ekonomska misao" kandidata mr Milike Mirkovića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 12/003 održaće se u ponedjeljak, 20.07.2020. godine u 12:00h sali AS na UDG-u.

Raspored polaganja ispita u popravnom i vanrednom roku

Objavljen je Raspored polaganja ispita u popravnom i vanrednom roku (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.

Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije "Uticaj tehnoloških i ekonomskih promjena na bezbjednost" kandidata mr Ivana Jovetića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 11/007 održaće se u srijedu, 24.06.2020. godine u 14:00h sali AS na UDG-u.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorska disertacije kandidatkinje mr Jadranke Glomazić

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Međunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Jadranka Glomazić, broj dosijea 11/011 predala je doktorsku disertaciju "Značaj cijene koštanja u savremenim uslovima poslovanja".

Predata doktorska teza, kao i izvještaj imenovane Komisije o ocjeni teza su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.
Arhiva obavještenja
Konkurs za dodjelu stipendija za ljetnji semestar 2019/20. na Beijing Union University
U okviru saradnje sa Tourism College of BUU iz Pekinga, NR Kina, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za dodjelu do 5 stipendija za ljetnji semestar 2019/20. godine, period februar – jun 2020. godine, i to:

- za studente Fakulteta za kulturu i turizam UDG, i
- za studente FMEFB, UDG.

Više informacija je moguće naći u opširnijoj verziji obavještenja.
Studenti prate program na engleskom jeziku, a položeni predmeti tokom boravka na BUU biće priznati na UDG-u.

Stipendija uključuje troškove smještaja i školarine, izučavanje kineske kulture i kineskog jezika. Troškovi avionske karte, vize, hrane i zdravstvenog osiguranja nisu uključeni u stipendiju, odnosno, navedene troškove pokriva student/kinja.

Svi zainteresovani student i studentkinje prijave mogu slati direktno na mail Kancelarije za međunarodnju saradnju i razmjenu, Bojani Mališić na bojana.malisic@udg.edu.me najkasnije do 1. decembra 2019. godine do 23:59h. Prijave pristigle nakon definisanog roka neće biti razmatrane. Uz prijavu je potrebno poslati CV i propratno pismo, u kojem je potrebno navesti razlog apliciranja za stipendiju, odnosno zašto kandidat/kinja želi da bude uključen/a u ovaj program razmjene.

Nakon završene prijave biće organizovan sastanak sa zainteresovanim studentkinjama i studentima u Rektoratu Univerziteta Donja Gorica. Biće izabrano do 5 kandidata na bazi inovativnog modela studija S=z*i², što znači da će se pored uspjeha uzeti u obzir angažovanje u ostalim aktivnostima na UDG.

Kandidati i kandidatkinje koji budu odabrani za stipendiranje potpisuju Ugovor sa Univerzitetom Donja Gorica.

Više informacija o BUU možete naći na sledećem linku: http://www.buu.edu.cn
12
Novembar