Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Odbrana doktorske disertacije mr Vojina Golubovića

Odbrana doktorske disertacije "Ekonomija u istoriji Erika Hobsbauma" kandidata mr Vojina Golubovića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 12/002 održaće se u srijedu, 22.07.2020. godine u 12:00h sali AS na UDG-u.

Odbrana doktorske disertacije mr Milike Mirkovića

Odbrana doktorske disertacije "Jevrejska ekonomska misao" kandidata mr Milike Mirkovića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 12/003 održaće se u ponedjeljak, 20.07.2020. godine u 12:00h sali AS na UDG-u.
Arhiva obavještenja
Konkurs za dodjelu stipendija za ljetnji semestar 2019/20. na XIHUA univerzitetu
U okviru saradnje sa XIHUA Univerzitetom, Chengdu, Kina, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za dodjelu 2 stipendije za studentkinje i studente druge godine Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, za ljetnji semestar 2019/20. godine.
Stipendija uključuje troškove školarine, smještaja i ishrane.

Studenti prate program na engleskom jeziku, a položeni predmeti im se priznaju za predmete iz četvrtog semestra. Troškovi avionske karte, vize i zdravstvenog osiguranja nijesu uključeni u stipendiju, odnosno, navedene troškove pokriva student/kinja.
Svi zainteresovani studenti i studentkinje prijave mogu slati direktno na mail Kancelarije za međunarodnu saradnju i razmjenu, Bojani Mališić na bojana.malisic@udg.edu.me najkasnije do 1. decembra 2019. godine do 23:59h. Prijave pristigle nakon definisanog roka neće biti razmatrane. Uz prijavu je potrebno poslati CV i propratno pismo, u kojem je potrebno navesti razlog apliciranja za stipendiju, odnosno zašto kandidat/kinja želi da bude uključen/a u ovaj program razmjene.

Nakon završene prijave biće organizovan razgovor sa zainteresovanim studentkinjama i studentima. Biće izabrana do 2 kandidata na bazi inovativnog modela studija S=z*i², što znači da će se pored uspjeha uzeti u obzir angažovanje u ostalim aktivnostima na UDG.

Kandidati i kandidatkinje koji budu odabrani za stipendiranje potpisuju Ugovor sa Univerzitetom Donja Gorica.

Više informacija o XIHUA Univerzitetu možete naći na ovom linku.
12
Novembar
Opsta obavjestenja