Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Odbrana doktorske disertacije mr Vojina Golubovića

Odbrana doktorske disertacije "Ekonomija u istoriji Erika Hobsbauma" kandidata mr Vojina Golubovića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 12/002 održaće se u srijedu, 22.07.2020. godine u 12:00h sali AS na UDG-u.

Odbrana doktorske disertacije mr Milike Mirkovića

Odbrana doktorske disertacije "Jevrejska ekonomska misao" kandidata mr Milike Mirkovića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 12/003 održaće se u ponedjeljak, 20.07.2020. godine u 12:00h sali AS na UDG-u.
Arhiva obavještenja
CFA Research Challenge
CFA Society Serbia, društvo koje broji preko 60 članova a koje je od 2019. godine stalni član mreže društava CFA Institute i ove godine organizuje globalnu manifestaciju CFA Research Challenge sponzorisanu od strane CFA Institute, namenjenu prije svega studentima, ali i drugim učesnicima u procesu.

Ideja takmičenja je da se 5-10 Univerziteta/Fakulteta takmiči najprije u Srbiji, a zatim se pobjednik lokalnog takmičenja dalje bori sa timovima iz regiona. Sve troškove učestvovanja na takmičenju pokriva CFA Institute preko lokalnog Society-ja.
Zadatak timova od 3-5 studenata je da što bolje analiziraju i vrednuju javnu kompaniju (listiranu na berzi) tj. da urade sveobuhvatni due diligence korišćenjem različitih alata (macroresearch, industry and competition, financial analysis and valuation). Pored posjete kompaniji i intervjuisanju menadžmenta, u radu im po mandatu pomažu faculty adviser (neko sa fakulteta) i industry mentor (ekspert iz industrije). Radovi se pregledaju od strane nezavisnih sudija (eksperata). Takođe sama prezentacija se posebno ocenjuje od nezavisnih sudija.

Timovi se mogu prijaviti na email natalija.drekalovic@udg.edu.me

U prilogu ove objave nalaze se:
· research challenge fact-sheet
· research challenge official rules
03
Novembar
Opsta obavjestenja