Obavještenja

Osnovne studije
Prijava ispita

Objavljen je rok za prijavu ispita.

Prijava ispita za ljetnji semestar studijske 2023/24. godine će trajati od 5. februara do 16. februara. Pozivamo studente i studentkinje da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite, kako bi mogli da prate predmetna obavještenja, elektronski evidentiraju prisustvo predavanjima, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme.

Studenti i studentkinje koji ne prijave ispite u gore navedenom roku, biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.

Kako se ove godine ne izvodi nastava na predmetu Ekonomska psihologija, studenti i studentkinje koji su predmet prijavili u prethodnim studijskim godinama, a nijesu ga položili, imaju mogućnost da prate predmet sa studentima i studentkinjama studijskog predmeta Psihologija, ili da promijene predmet. Potrebno je da pošalju mail na fmefb@udg.edu.me, da prijave koju opciju su odabrali.