Obavještenja

Osnovne studije
Pristupno predavanje dr Milike Mirkovića

Pristupno predavanje kandidata koji se prvi put bira u akademsko zvanje docenta na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, dr Milike Mirkovića na temu: "Kako sprovesti istraživanje?", održaće se u ponedjeljak, 02.10.2023. godine sa početkom u 11:45h (sala A2).