Obavještenja

Osnovne studije
Pristupno predavanje dr Vojina Golubovića

Pristupno predavanje kandidata koji se prvi put bira u akademsko zvanje docenta na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, dr Vojina Golubovića, na temu: "Tržište i razvoj", održaće se u ponedjeljak, 02.10.2023. godine sa početkom u 10:15h (sala A2).