Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Mogućnost sticanja dvojne bachelor diplome sa University of Braganca, Portugal

Skrećemo pažnju studentkinjama i studentima koji će u toku studijske 2023/24. godine biti na trećoj godini studija da pročitaju detaljno naredno saopštenje.

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica (UDG) raspisuje konkurs za razmjenu na Instituto Politécnico de Bragança (IPB), University of Braganca u Portugalu za akademsku 2023/2024. godinu, zimski i ljetnji semestar.

 

Sporazum nudi mogućnost double degree odnosno sticanja diplome bachelor i na IPB i na UDG. Izrada diplomskog rada podrazumijeva učešće mentora i komentora sa IPB i UDG i radi se na engleskom jeziku.

 

Konkurs možete preuzeti prateći ovaj link.