Obavještenja

Osnovne studije
Izvještaji recenzenata (dr Vojin Golubović)

Izvještaji recenzenata povodom konkursa za izbor u zvanje jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta za oblast: istorija ideja, makroekonomija i kvantitativna istraživanja na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis koji je objavljen 10. januara 2023. godine nalaze se u Biblioteci UDG i dostupni su na uvid javnosti. Na Konkurs se prijavio samo jedan kandidat, dr Vojin Golubović