Obavještenja

Osnovne studije
Prijava ispita

Objavljen je rok za prijavu ispita.

Prijava ispita za ljetnji semestar studijske 2022/23. godine će trajati od 13. februara do 22. februara. Pozivamo studente i studentkinje da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite, kako bi mogli da prate predmetna obavještenja, elektronski evidentiraju prisustvo predavanjima, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme.

Studenti i studentkinje koji ne prijave ispite u gore navedenom roku, biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.