Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za izbor u akademska zvanja

Raspisan je konkurs za izbor u akademsko zvanja na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i to za jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta za oblast: istorija ideja, makroekonomija i kvantitativna istraživanja i za jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta za oblast: istorija ekonomije, mikroekonomija i statistička istraživanja. Konkurs i dodatne informacije možete naći u dijelu sajta Download, sekcija Konkursi.