Obavještenja

Master studije
Objavljen je rok za prijavu ispita na RPS

Prijava ispita za zimski semestar studijske 2022/23. godine će trajati od utorka, 6. decembra do petkla, 16. decembra. Pozivamo studente i studentkinje da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite, kako bi mogli da prate predmetna obavještenja, elektronski evidentiraju prisustvo predavanjima, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme.

Studenti i studentkinje koji ne prijave ispite u gore navedenom roku, biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.

Ukoliko student/kinja ima problem sa prijavom ispita potrebno je da pošalje mail na adresu postdiplomskih studija pe@udg.edu.me.