Obavještenja

Master studije
Izmijenjeni raspored na IV godini

Postavljen je izmijenjeni raspored predavanja za IV godinu studija. Dodat je u rasporedu termin za nastavu na predmetu Ponašanje potrošača.

Povezani fajlovi: