Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za upis na doktorske studije "Međunarodna ekonomija"

Otvoren je konkurs za upis nove generacije studenata na interdiscipinarne doktorske studije "Međunarodna ekonomija".
Sadržaj konkursa sa svim relevantnim informacijama možete naći u prilogu.