Obavještenja

Master studije
Produžen konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Produžen je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije.

Sadržaj konkursa i prijavni formular možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu pe@udg.edu.me najkasnije do 21. oktobra 2022. godine.