Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Raspisan je konkurs za izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje redovnog profesora za oblast ekonomije i održivog razvoja na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Tekst konkursa se nalazi u dijelu sajta Download, folder: Konkursi.