Obavještenja

Master studije
Raspored ispita

Postavljen je dokument sa rasporedom polaganja ispita na postdiplomskim studijama u drugom popravnom roku sa spiskovima prijavljenih studentata za polaganje istih.
Ispitni rok će biti održan od 1. do 20. septembra 2022. godine.
Uslov da student pristupi polaganju ispita je da su izmirene sve finansijske obaveze prema Fakultetu.

Povezani fajlovi: