Obavještenja

Master studije
Drugi popravni rok na postdiplomskim studijama - septembar 2022

Drugi popravni rok će biti organizovan u periodu između 01. 09. i 19. 09. 2022. godine.

Za ovaj rok će biti potrebno da se studenti prijave, nakon isteka roka biće objavljen raspored polaganja ispita.

Studenti u ovom roku mogu da prijave nepoložene ispite na predmetima iz zimskog i ljetnjeg semestra sa specijalističkih i master studija.
Svi studenti su dužni da mailom prijave ispite.
Napominju se studenti da nije ograničen broj ispita koje mogu prijaviti i nije potrebno plaćati nadoknadu za polaganje ispita u ovom roku.

Prijavljivanje ispita za ovaj rok će biti od 29. 07. do 12. 08. 2022. godine.


Mail kojim student prijavljuje ispite treba da bude naslovljen (Subject): Prijava ispita za dodatni popravni rok. U mailu treba navesti ime i prezime studenta, smjer (studijski program) i broj dosije-a, kao i spisak predmeta koje student želi da polaže u dodatnom popravnom roku.
Mail se šalje na adresu pe@udg.edu.me.