Obavještenja

Osnovne studije
Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr Marije Radunović

Odbrana doktorske disertacije „Mediteranski korijeni ekonomije Evrope“ kandidatkinje mr Marije Radunović, studentkinje doktorskih studija „Međunarodna ekonomija“, broj dosijea 17/001 održaće se u četvrtak, 23.06.2022. godine sa početkom u 12:00h u sali AS na UDG-u.