Obavještenja

Osnovne studije
Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorska disertacija kandidatkinje mr Marije Radunović

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Međunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Marija Radunović, broj dosijea 17/001 je predala doktorsku disertaciju "Mediteranski korijeni ekonomije Evrope". Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.