Obavještenja

Rok za uplatu školarine

Rok za uplatu treće rate školarine, za studente koji plaćaju u ratama je 10. maja 2022. godine.