Obavještenja

Izvještaji recenzenata

Izvještaji recenzenata iz Komisije za  razmatranje konkursnog materijala za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora za jednog nastavnika u oblasti mikroekonomske analize i statistike dostupni su u Biblioteci UDG.