Obavještenja

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Objavljen je konkurs za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora za jednog nastavnika u oblasti mikroekonomske analize i statistike. Konkurs možete naći na web sajtu Fakulteta, dio: Download, sekcija: Konkursi.