Obavještenja

Rok za uplatu školarine

Rok za uplatu druge rate školarine za postdiplomske studije je do 10. januara 2022. godine za studente koji školarinu plaćaju u ratama.