Obavještenja

Otvorena prijava ispita

Rok za prijavu ispita za sve smjerove prve godine master studija na Fakultetu za međunarodnu ekonomju, finansije i biznis je otvorena u srijedu, 24. 11. 2021. godine i trajaće do petka 03. 12. 2021. godine.

Ukoliko student ima problema sa prijavom ispita u toku trajanja iste potrebno je da pošalje mail na na pe@udg.edu.me kako bi bio problem otklonjen u toku same prijave ispita ili najkasnije 24h od isteka prijave.
Ukoliko student ne prijavi ispite u datom terminu (24. 11. 2021. godine do 03. 12. 2021. godine) za zakašnjelu prijavu ispita plaća se nadoknada u iznosu od 30 eura.

Studenti koji su završili osnovne studije FMEFB-a imaju iste kredencijale za logovanje na sajt. Ostali studenti su dobili mail od administratora sa pristupnim podacima za logovanje.