Obavještenja

Pristupno predavanje dr Marija Orlandić

Pristupno predavanje kandidatkinje koja se prvi put bira u akademsko zvanje docenta na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, dr Marije Orlandić, na temu: "Principi ekonomije", održaće se u četvrtak, 25.11.2021. godine sa početkom u 8:00h (sala AS).