Obavještenja

Produžen konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Produžen je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije do petka, 29. oktobra 2021. godine.

Takođe raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na međunarodne dvogodišnje magistarske studije Statistika - EMOS program, akreditovane od strane EUROSTAT-a.

Sadržaj konkursa, prijavni formular možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu pe@udg.edu.me do 29. oktobra 2021. godine.