Obavještenja

blog-img
Uputstvo za korištenje eMaila i studentskog panela

Na website-u fakulteta, u sekciji Download -> Za studente, nalazi se video uputstvo za korištenje studentske e mail adrese i studentskog panela.
Molimo studente da detaljno isprate instrukcije sa snimaka.

Na website-u fakulteta, u sekciji Download -> Za studente, nalazi se video uputstvo za korištenje studentske e mail adrese i studentskog panela.
Molimo studente da detaljno isprate instrukcije sa snimaka.