Obavještenja

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Objavljen je konkurs za izbor u akademska zvanja na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Konkurs možete naći u dijelu Download, sekcija: Konkursi.