Obavještenja

PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA_LJETNJI SEMESTAR 2020-2021

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati od 01.03.2021. do 06.03.2021. do 23.59h. Prijave pristigle nakon ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Potrebno je da studenti u prijavi navedu ime, prezime, fakultet, broj indeksa, jezik i nivo za koji se prijavljuju.
Prijave slati na mejl prijava.cfl@udg.edu.me
Nastava će početi 15.03.2021. i biće organizovana putem ZOOM platforme.
UZ PRIJAVU JE OBAVEZNO POSLATI POPUNJEN PRIJAVNI FORMULAR U EXCELU KOJI MOŽETE PREUZETI na linku

https://www.udg.edu.me/cfl/