Obavještenja

blog-img
Prijava ispita

Prijava ispita za ljetnji semestar studijske 2020/21. godine

će trajati od 8. do 15. marta. Pozivamo studente da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite, kako bi mogli da prate predmetna obavještenja, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme.

Studenti koji ne prijave ispite u gore navedenom roku, biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.