Obavještenja

SPISAK TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE

Postavljen je spisak tema za diplomske radove čija će odbrana biti u februaru 2021. godine.

Osim tema, u prilogu je moguće naći i Informator o proceduri prijave, pisanja i odbrane diplomskog rada na FMEFB-u.

Više informacija o rokovima, moguće je naći u opširnijoj verziji obavještenja.

Podsjećaju se studenti na izvod iz pravila:

 

"Studenti su dužni da se dogovore sa profesorima oko izbora tema i da nakon dogovora sa profesorom, odnosno dobijanja odobrenja od potencijalnog mentora pošalju e-mail sa informacijom o odobrenoj temi i uzetom diplomskom radu na adresu diplomski.fmefb@udg.edu.me najkasnije do:

 

o 30. juna 2020. godine do 23:59:59h - za studente koji diplomiraju u julu 2020. godine;

o 07. avgusta 2020. godine do 23:59:59h za studente koji diplomiraju u septembru 2020. godine;

o 04. februara 2021. godine do 23:59:59h za studente koji diplomiraju u februaru 2021. godine

 

U mailu je potrebno navesti ime i prezime studenta, broj indeksa, naziv teme i informaciju ko je mentor.

 

Prije samog slanja maila sa prijavom potrebno je da svaki kandidat (koji ima pravo da brani diplomski rad u tom terminu) kontaktira svog potencijalnog mentora i sa njim provjeri da li je tema slobodna za izradu. Komunikacija o dogovoru o temi ide isključivo između potencijanog mentora i kandidata. Mentori su dužni da u roku od 48h emailom pošalju odgovor kandidatu. Tek nakon dobijanja povratne informacije od mentora student može prijaviti svoju temu slanjem maila na gore definisani način. Prijave teme bez prethodne saglasnosti i odobrenja mentora neće biti validne, kao ni prijave koje ne sadrže sve neophodne podatke. Prijavljivanje se vrši isključivo slanjem sa studentskih @udg.edu.me adresa."

Povezani fajlovi: