Obavještenja

blog-img
PMB rasporedi za zimski semestar studijske 2020/21. god

Postavljeni su: raspored predavanja, spisak predmeta i predavača i raspored polaganja kolokvijuma i završnih ispita za zimski semestar studijske 2020/21. godine.

Studenti PMB-a ove materijale mogu pronaći u posebnom folderu sekcije Download.