Informacioni menadžment u zdravstvu

Informacioni menadžment u zdravstvu

Magistarski akademski studijski program u oblasti informacioni menadžment u zdravstvu ima za cilj obrazovanje stručnjaka koji će omogućiti efikasnije i efektivnije funkcionisanje zdravstvenog sistema, tj unapređenje i očuvanje zdravlja svih građana; adekvatan odgovor na očekivanja i zahtjeve građana za zdravstvenom zaštitom i obezbijedila što pravednija finansijska kontribucija za sve građane. Program je usmjeren ka sticanju neophodnih znanja, vještina i kompetencija koje će omogućiti unapređenje procesa upravljanja zdravstvenim sistemom kroz procese: 

  1. Upravljanje razvojem zdravstvenih resursa - odnosi se na upravljanje ljudskim resursima, zdravstvenim kapacitetima, opremom i snadbijevanjem;
  2. Organizaciono uređenje resursa - odnosi se na definisanje nacionalne zdravstvene politke, uređenje sistema zdravstvenog osiguranja, integraciju i koordinaciju državnih agencija, privatnog sektora i nevladinih agencija;
  3. Upravljanje procesom implementacije zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zaštite;
  4. Upravljanje ekonomsko-finansijskim resursima - odnosi se na poznavanje načina korišćenja različitih izvora finansiranja kroz državne izvore finansiranja, evropske programe finansiranja, lokalne zajednice, saradnjom sa domaćim i insotranim kompanijama i organizacijama;
  5. Sticanje menadžerskih znanja i vještina koja se odnosi se na vođstvo, odlučivanje i regulaciju.

Studenti će steći potrebna znanja i vještine za upravljanje promjenama, razvoj zdravstvenih ustanova, finansiranje u zdravstvenom sistemu, timski rad i stalno unapređenje kvaliteta.  Ovladaće vještinama strateškog upravljanja kompleksnim zdravstvenim sistemima i ustanovama u uslovima promjena, ograničenih resursa i visokih očekivanja i savladati osnovne postulate menadžmenta – liderstvo, procjenjivanje, komunikaciju, evaluaciju, planiranje, analitički pristup i njihovu primjenu u praksi.

Po završetku master akademskih studija „Informacioni menadžment u zdravstvu“ studenti će usvojiti sistemski pristup u istraživanju, analizama i procjenama performansi nacionalnog zdravstvenog sistema i biće sposobni da  sprovode komparativne analize performansi nacionalnog zdravstvenog sistema sa osvrtom na finansiranje i pružanja usluga. Studenti će takođe steći znanja i vještine poređenja međunarodnih i domaćih zravstvenih politika, njihovih dometa i ograničenja kao i razvoja politike uz vještinu pregovaranja i zastupanja. Naučiće da rukovode promjenama u sistemu zdravstvene zaštite, upravljaju konfliktima u zdravstvenim institucijama, da sprovode kontrolu kvaliteta pruženih usluga. Steći će neophodna znanja kako da naprave finansijske planove i budžete, kako da upravljaju projektima i naučiti značaj upotrebe podataka u cilju poboljšanja učinka i kvaliteta usluga u sistemu zdravstvene zaštite. 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM