Predavači

Saradnik iz prakse
Pero Bogojević

Rođen 15.03.1983. godine u Podgorici.

Gimnaziju završio u Danilovgradu, opšti smjer, sa diplomom „Luča“. Diplomirao 2007. godine na Prirodno matetatičkom fakultetu u Podgorici, smjer „Računarske nauke“. Trenutno student postdiplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Podgorici, smjer „Menadžment informacionih sistema“.

Kao student prvog čisto programerskog smjera u Crnoj Gori stekao znanje i radio u velikom broju programskih alata i jezika : Java, C, C++, Visual Basic, Visual Studio .Net, Windows, Linux, SQL server, MySQL, Borland C++, Borland Delphi, Internet tehnologije, PHP, Java script, Java Server Pages, UML modeliranje, MathLAB, Oracle Forms&Reports, Oracle JDeveloper, ...
Još od druge godine studija aktivno radi i učestvuje u raznim projektima u privatnim i drugim firmama. Poslije druge godine studija radio u Montenegro Airlines-u u odjeljenju za softver i hardver i kao rezultat uspješne saradnje u toku treće godine studija radio u istoj kompaniji na projektu „Frequent Flyer“, koji je kasnije prezentovan i kao diplomski rad. Takođe i učestvovao na više IT seminara na kojima je izlagan projekat „Frequent Flyer“ u saradnji sa profesorima Biljanom Stamatović i Goranom Šukovićem, koji su i bili mentori za projekat i diplomski rad. Na kraju treće godine studija dobitnik stipendije i jednomjesečne prakse u Centralnoj banci Crne Gore. Takođe radio i na OECD-ovom „Programme for International Student Assessment (PISA)” testiranju u srednjim školama 2005. godine na pilot projektu i 2006. godine na glavnom testiranju kao koordinator testiranja u srednjim školama i supervizor ocjene testova. Kao zaposleni u raznim programerskim firmama učestvovao u izradi velikog broja softverskih aplikacija.
Od januara 2008. do januara 2011. godine obavlja funkciju izvršnog direktora firme za investicije i izgradnju PS Gradnja d.o.o. u Podgorici.

Od novembra 2011. godine radi u Crnogorskom Telekomu kao specijalista za razvoj i integraciju softvera a od maja 2012. godine kao menadžer odjeljenja za razvoj i integraciju softvera u istoj kompaniji. Učestvuje na velikom broju projekata od čega je posebno značajno uvođenje novog bilinga i profesionalnog CRM rješenja gdje je u ulozi CRM i CRM Sales lead-a sa IT strane. Takođe se bavi vođenjem projekata od kojih je najznačajniji Telekom mobilna aplikacija "Telekom ME" startovna početkom 2014. godine.

Učestvovao na IT naučno-stručnom skupu na Žabljaku 2013. godine sa projektom "Media box" Crnogorskog Telekoma a 2014. godine sa projektom Telekom mobilna aplikacija "Telekom ME".

Oženjen je i ima sina Filipa.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci