Predavači

Asistent
mr Boris Zvicer

Boris Zvicer rođen je 27.4.1989. god. u Kotoru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije nastavlja na Fakultetu pravnih nauka UDG, gdje je specijalizirao iz oblasti međunarodnog i evropskog prava, sa prosječnom ocjenom 9.5. Trenutno pohađa magistarske studije iz oblasti građanskog prava na Fakutetu pravnih nauka UDG.

Na Fakultetu pravnih nauka, asistent je na predmetima građanskopravne katedre.

Tokom studiranja, stažirao je u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore (2012.), učestvovao na regionalnom Moot court takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava iz Strazbura (2011), te je učestvovao na brojnim seminarima iz oblasti evropskog prava, ljudskih prava i evroatlanskih integracija.

Boris Zvicer govori engleski jezik i služi se italijanskim.

Na Fakultetu pravnih nauka, asistent je na predmetima građanskopravne katedre.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci