Predavači

Saradnik iz prakse
mr Anja Bošković

Rođena je u Podgorici 1988. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je u junu 2010. godine na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i bizns sa temom „Analiza konkurentnosti na tržištu telekomunikacija u CG“ (mentor Prof.dr Milica Vukotić) i prosječnom ocjenom 9.37. U Novembru 2013.godine magistrirala je na Lisabonskom Univerzitetu, na master programu „Aktuarske nauke“ sa disertacijom „Development of life insurance market in Montenegro and its impact on Montenegrin economy“ (mentor Prof.dr Onofre Simões). Govori engleski i portugalski jezik.
Kao student na Univerzitetu Donja Gorica bila je član organizacije IAESTE i SBC-a, kao i član studentskog parlamenta.
Osvojila je 2. mjesto na takmičenju Montenegro Business Case Challenge – WUS Austria (čime je zaslužila učešće u finalu Business Case Challenge takmičenja u Beču 2009. godine)
U saradnji sa organizacijom IAESTE 2009. godine bila je dva mjeseca na radnom osposobljavanju u Alikanteu (Španija) u kompaniji Caja de Ahorros del Mediterráneo (Mediterráneo Vida). Od aprila 2013. godine radi u kompaniji Lovćen Osiguranje AD, u Službi za plan, aktuarstvo i kontroling.
Važne radionice, seminari i konferencije:
- Miločerski razvonjni forum, Miločer (09/2013)
- IAESTE – Ex-Yu Meeting, Skoplje (03/2010)
- MeYouMe – MediterraneanYouth Meeting, Falerna (11/2009)
- Miločerski razvojni forum, Miločer (09/2009)
- Radionica u Tivtu ( U saradnji sa Univerzitetom Toronta), Tivat (06/2009)
- Free Market Road Show, Podgorica (2009)
Prisustvovala je mnogim seminarima i predavanjima izmedju kojih se izdvajaju: Free Market Road Show 2009, Jerry Weissman na UDG-u, Pieter Everaers na UDG-u, Preduzetnička tribina ¥€$: gost Gospodin Takuya Hirano, itd.
2008. godine kao jedan od predstavnika UDG-a učestvovala je u posjetilačkom programu Univerziteta u Torontu (Kanada), gdje je imala priliku da upozna mnoge uspješne biznismene i preduzetnike, između kojih su bili Gospodin Peter Munk, Gospodin Isadore Sharp, Gospođa Clara Bor, itd..

mr Anja Bošković