Predavači

Saradnik iz prakse
mr Sanja Vuković

Rodjena je 26. maja 1989. godine. Zavrsila je Osnovnu školu „Maksim Gorki“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ kao Luča 1. Bachelor diplomu je stekla na UDG-u, na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis sa prosjekom 10,00. Nakon toga upisuje magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i to na smjeru „Money and Finance“. U novembru 2013. godine odbranila je magistarsku tezu na temu "Stress testing of Montenegrin banking system with aggregated and bank-specific data" u Ljubljani sa ocjenom 10 i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka (slo. Magistrica ekonomskih ved).

Trenutno je student doktorskih studija "Međunarodna ekonomija" na Univerzitetu Donja Gorica.

Publikacije:

Stress Testing of the Montenegrin Banking System with Aggregated and Bank-Specific Data, "Journal of Central Banking Theory and Practice", Volume 3 Number 2, Podgorica (2014); ISSN(print edition)1800-9581; ISSN (web edition)2336-9205, link:[url=https://ideas.repec.org/a/cbk/journl/v3y2014i2p85-119.html] Stress Testing of the Montenegrin Banking System with Aggregated and Bank-Specific Data[/url]

Nagrade/priznanja:

• Mart 2015, Prešernova nagrada za uspjeh na magistarskim studijama u generaciji 2011/2012 na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani
• April 2014, nagrada za najbolji istraživački rad (Stres test crnogorskog bankarskog sistema) Dan istraživanja, UDG
• Novembar 2011, nagrada za najboljeg studenta generacije 2008/2011 na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG
• April 2011, prvo mjesto – takmičenje u govorništvu, PAX FEST, Fakultet za državne i evropske studije
• Mart 2011, stipendija Atlas fondacije za jednog od najboljih studenata generacije
• Novembar 2010, nagrada za najboljeg studenta Univerziteta, dodijeljena od strane ZAMTES-a, Vlada Crne Gore
• Maj 2010, nagrada za jedan od 10 najboljih projekata na takmičenju “10 za 10“ organizovanom od strane Ministarstva za Informaciono društvo
• Decembar 2009, nagrada “19. Decembar” za najboljeg studenta Fakulteta za Medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, dodijeljena od strane Skupštine glavnog grada

Učestvovala je na više seminara i konferencija od kojih izdvaja sljedeće:

• Septembar 2013, Miločerski razvojni forum, Miločer, Crna Gora
• Mart 2012, pohadjanje seminara - Profesor Mojmir Mrak, Ljubljana, Slovenija
• April 2011, pohadjanje seminara - Profesor Enrico Colombatto, Podgorica, Crna Gora
• Maj 2010, pohadjanje seminara – Profesor Barbara Kolm, Podgorica, Crna Gora
• Maj 2011. 2010. i 2009, Free Market Road Show, internacionalna konferencija organizovana na UDG-u, Podgorica, Crna Gora

Od uspješno završenih seminara/kurseva izdvaja sljedeće:

• Jul 2011, uspješno završen seminar - DMP (Discover Management Program), IEDC, Bled School of Management
• Novembar 2010, uspješno završena EdIT10 Comtrade škola biznis analize, projekat “Razvijanje rješenja za podršku procesu prodaje“
• Jul 2009, pohadjanje ljetnje škole ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (International Summer School „Take the best from East and West“)

Od septembra 2013. godine angažovana je na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis kao saradnik na predmetu Medjunarodna ekonomija 1, a od decembra iste godine zaposlena je u Hipotekarnoj banci u Sektoru za kontrolu rizika.

mr Sanja Vuković