Predavači

Saradnik
Davor Ćorić

Obrazovanje:

- Osnovna škola "Aleksa Đilas - Bećo", Mojkovac.
- Gimnazija "Vuksan Đukić", Mojkovac.
- Osnovne i postdiplomske studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG.
- Osnovne i postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu - smjer elektronika, UCG.

Radno iskustvo:

- Student prorektor na UCG; www.ucg.ac.me
- Član Senata UCG;
- http://www.idn.org.rs/download/Anti-liberalizam.pdf

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci
Učešće na konferencijama
  • Enternova
  • 15. septembar 2019. / Hrvatska
  • System for monitoring water quality
  • Rad u konferencijskom biltenu
  • Kategorija | K6
  • Ključne riječi | Iot, monitoring, quality