Predavači

Docent
Doc. dr Nina Vujošević

Lične informacije
Nina Vujošević je rođena 04. avgusta 1977. godine, u Podgorici. Završila je Ekonomsku školu “Mirko Vešović” u Podgorici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Preduzetništvo i biznis, Univerzitet Crne Gore, 2000. godine sa prosječnom ocjenom 9,00. Magistrirala je u oktobru 2004. na Univerzitetu Crne Gore, Ekonomskom fakultetu u Podgorici, sa temom “Bilans plaćanja Crne Gore”. Odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Koristi i troškovi integracija Crne Gore u Evropsku uniju – ekonomski aspekt ” na Univerzitetu Crne Gore, Ekonomskom fakultetu u Podgorici, u julu, 2009. godine.
Obavila je više studijskih putovanja i specijalizacija u inostranstvu, u organizaciji Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope (2002), Instituta za evropske studije Beograd (2002), Ekonomskog fakulteta Ljubljana 2003., DAAD (Njemačka organizacija za razmjenu akademaca) i DIW (Njemački institut za ekonomska istraživanja) 2004. , GTZ-a (Njemačke organizacije za tehničku saradnju) 2005., Inwent-a 2005., Hypo Group Alpe Adria 2008. itd.
Učestvovala je u radu preko 20 međunarodnih konferencija, ljetnjih škola i seminara i na nekima od njih prezentovala sopstveni istraživački rad.
Govori engleski i njemački jezik.
Živi u Podgorici, udata je i ima troje djece.

Radno iskustvo
Nina Vujošević je zaposlena od decembra 2000. godine.
U periodu od 2000. do 2004. radila je na Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP) u Podgorici, prvo kao istraživač, a potom kao analitičar, na oblastima Medjunarodna ekonomija (prvenstveno bilans plaćanja), Medjunarodne finansije i Evropske studije. Tokom rada na ISSP-u, kao član istraživačkog tima, radila je na projektima Instituta za brojne institucije poput USAID-a, UNDP-a, Vlade Crne Gore, Centralne banke Crne Gore, itd.
U 2005. godini je radila kao direktor Centra za evropsko obrazovanje. Iste godine je radila i kao saradnik GTZ-a u Podgorici na projektu ekonomskog razvoja - promocije izvoza i investicija.
Od 2006. do 2008. godine radila je u Hypo Alpe-Adria banci, kao direktor odjeljenja Uprave na poslovima koordinacije aktivnosti u banci i poslovima glavnog ekonomiste. Od 2008. godine, u istoj instituciji radi kao direktor Sektora za javne finansije, čija se osnovna aktivnost odnosi na bankarske poslove sa lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i Vladom.
Od 2008. godine je saradnik, a od 2010. docent na Fakultetu za Medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica, na predmetima Medjunarodna ekonomija, Medjunarodni biznis i Makroekonomija II. U novembru 2010. godine je imenovana za pomoćnika Ministra ekonomije u Vladi Crne Gore.

Selektovana bibliografija
- “Crna Gora i Jugoistočna Evropa: Šanse i prepreke za dalji razvoj” , časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 8, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2002. str. 57 - 66, ISSN: 1451-3617;
-„Politički i ekonomski motivi evropskih integracija”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 1, Podgorica 2002. str. 367-378; ISSN: 1451-6659;
-“Spoljnotrgovinska politika i poslovi Crne Gore: gdje smo sada?” časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 12, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2002. str 92-99, ISSN: 1451-3617;
- “Otvorenost i liberalizacija privrede Crne Gore u procesu evropskih integracija”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 3, Podgorica 2003. str. 201-215; ISSN: 1451-6659;
- “Uzroci neravnoteže i ključne mjere uravnoteženja bilansa plaćanja Crne Gore”, časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 16, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2004. str. 128-135, ISSN: 1451-3617;
-“Zakon o slobodnoj trgovini i Zakon o slobodnim trgovinskim zonama u Crnoj Gori ”, časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 17, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2004. str. 97-100, ISSN: 1451-3617;
-“Promjena strukture crnogorske spoljne trgovine u procesu evropskih integracija”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 7, str. 191-204 Podgorica 2004. ISSN 1451-6659;
-“Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji sa stanovišta slobode pojedinca,” objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Pojedinac i država”, Beograd 2005. str. 269-276; ISBN 86-7093-110-9; www.idn.org.rs
-“Budućnost spoljnotrgovinskih odnosa Njemačke sa Jugoistočnom Evropom iz perspektive svakodnevnog života”, časopis Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja- DIW, Berlin, 2005, (dostupan na DIW@school-, (http:// www.diw.de/atschool);
-„Institucionalno i ekonomsko povezivanje Crne Gore sa EU,” Zbornik radova: Konkurentnost i evropski put, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2005, str. 156-167, ISBN 86-907245-0-8;
- „Uloga stranih direktnih investicija u procesu pridruživanja EU“, (ISSN: 1451-6659) ; Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 9, str. 48-57, Podgorica 2004. ISSN 1451-6659;
- “Uticaj države na konkurentnost biznisa i smanjenje eksterne ekonomske neravnoteže”, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Biznis i država”, Beograd 2006. str 377-384; ISBN 86-7093-110-9, www.idn.org.rs
-„Značaj bankarskog sektora za razvoj regionalne trgovine“, koautor, Zbornik radova: Evropski prioriteti i regionalna saradnja, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2006, str. 531-538, ISBN 86907245-1-6;
-„Evropske integracije i bankarski sektor – međusobna povezanost i uslovljenost“,Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 11, str. 135-147 Podgorica 2006. ISSN 1451-6659;
-„Nachfolgestaaten Jugoslawiens: auf dem Weg in die Europäische Union?“, koautor, časopis Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja- DIW, Volume 74, issue 49, Berlin, 2007, ISSN 0012-1304;
-“Razvoj i uloga finansijskih tržišta – ekonomski i sociološki pristup”, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Ekonomija i sociologija”, Beograd 2007. str 314-320; ISBN 86-7093-117-6; www.idn.org.rs
-„Teorijsko-empirijski aspekti evropskih ekonomskih integracija“, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 15/1, str. 187-200 Podgorica 2008. ISSN 1451-6659;
- “Finansijska kriza i njeni mogući efekti na zemlje zapadnog Balkana”, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Kriza i globalizacija”, Beograd 2009. str 256 -266; ISBN 86-7093-129-9, www.idn.org.rs
- “Kriza u eurozoni: integracija u pravcu politicke unije kao šansa za opstanak i dalji razvoj?” objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Kriza i razvoj”, Beograd 2010. str 315-327; ISBN 978-86-7093-133-6; www.idn.org.rs
- “Kako povećati konkurentnost preduzeća u manje razvijenim područjima Crne Gore u procesu pristupanja EU?“, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “(Anti)liberalizam i ekonomija ”, Beograd 2014. str 277-288; ISBN: 978-86-7093-152-7; www.idn.org.rs
-“Resources’ valorization: from comparative to competitive advantages in northern region of Montenegro”, Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (REDETE), Banja Luka 2014, http://conforganiser.com/sr/rad/resources-valorization-from-co/2688

dr Nina Vujošević