Predavači

vanredni profesor
Prof. dr Boško Živković


Rođen je 1954. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1977. godine, magistrirao 1982, a doktorirao 1998. godine. Na stručnom usavršavanju boravio je 1998. na University of Rhode Island, USA i 1991. Banco Commerciale de Italy, Genoa, Italia.

Do 1995. godine radio je u CES MECON-u kao istraživač, a od januara 1994. godine predavao je na Fakultetu za menadžment, Univerziteta BK i Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Na Ekonomski fakultet u Beogradu prelazi 2004. godine u zvanje vanrednog profesora na predmetu Finansijska tržišta.

Reference:
1. Rizici u bankarskom poslovanju, Beograd, 1993. (koautor),
2. Tranzicija realnog i finasijskog sektora, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 1997.
3. Bank Restructuring in Republic Srpska, (koautor) UNDPR, Wiena, 1997.
4. Novi model privatizacije u Srbiji, koautor, CSLS, Beograd, 2000.
5. »Crisis of the Banking Sector in Yugoslavia and Possible Improvements of the Banking Restructuring Model», Greenwich University, 1999.
6. Restructuring of FRY Banking System, CES Mecon, Belgrade, 1999.
7.Restructuring of FRY Banking System, June 1997 (CES MECON & Price Wotherhouse)
8. Metodology for Credit Analysis, Beogradska Banka, Belgrade, 1991.

dr Boško Živković
Predmeti
Kontakt podaci