Predavači

Saradnik
mr Dragana Ostojić


Obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu završila je u Baru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1996. godine, na smjeru “Preduzetništvo i menadžement“ sa temom „Menadžment u neprofitnim organizacijama sa posebnim osvrtom na menadžment u sportu“. Osvojila je nekoliko studentskih nagrada 1993, 1994, 1995, 1996. Pohađala je Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i magistrirala 2000. godine sa temom “Finansiranje malih i srednjih preduzeća”. Trenutno završava doktorat na “George Mason University, Virginia, USA” sa specijalizacijom u monetranoj i međunarodnoj finansijskoj ekonomiji.

Radila je u prvoj brokerskoj kući u Crnoj Gori “Monte Adria Broker”. Predavala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 1998-2003. godine, na predmetima “Biznis”, “Preduzetništvo” i “Monetrana statistika”. Od 1996 - 2000. radila je kao Projekt menadžer u Centru za preduzetništvo. Od 2000 do 2001. bila je angazovana u Savjetu za privatizaciju, kao skeretar Tenderske komisije. Od 2001. do 2003. je obavljala funkciju Glavnog Ekonomiste Centralne Banke. Od 2003. do 2006 je bila predstavnik Srbije i Crne Gore u Svjetskoj banci, a u 2007. je radila kao konsultant u Svjetskoj Banci. Trenutno je angažovana kao asistent na predmetu Makroekonomija 2 na Geroge Mason Univerzitetu.

Član je Udruženja ekonomista Crne Gore, Reformske mreže Crne Gore i American Economic Association.

Najznačajniji trening programi i konferencije:

 Atlas Liberty Forum, Atlas Economic Research Foundation, Philadelphia, USA, April, 2007
 Heritage Foundation's 30th Annual Resource Bank Meeting, Heritage Foundation, Philadelphia, USA, April 2007
 Liberty Fund Conference, Texas, USA, Novembar 2006
 Nekoliko konferencija u “Heritage Foundation, Washington, DC, USA” i nekoliko treninga u “the World Bank” i “the IMF”
 Mont Pelerine Society Annual Meeting, Salt Lake City, SAD, Avgust 2004
 “Monetary and Financial Statistics“, IMF Joint Vienna Institute, Vienna, Austria, Jul-Avgust 2002
 “Privatization, Regulation and Corporate governance”, Harvard Institute for International Development, Harvard University, Boston, USA, Jun-Jul 2000
 “Reform Of Pension system”, CIPE, Ljubljana, Slovenia, Oktobar 1999
 “Summer School of Economic Policy G17”, G17, Beograd, Jul 1998
 “Privatization, Modern Management and Entrepreneurship”, Business Link, St. Albans, United Kingdom & University of Hertfordshire, United Kingdom, Septembar-Decembar 1997
 “Operations Management in Small and Medium Enterprises”, Mediterranean Institute of Management, Nicosia, Cyprus, Jul 1997
 “International Course for Entrepreneurs”, Center for entrepreneurship, Podgorica & JDC, Israel, Podgorica, 1996.

Publikacije i radovi:

 “Banking Sector Exposure to Exchanga Rate Risks” (u pripremi)
 “Monetary Arrangements in East Asia” (u pripremi)
 “Political and Non-Political Emergence of New Monies, George Mason Univeristy
 “Balkanization – political and economic determinants of failure of the state and paths for emerging Balkan states”, George Mason Univeristy
 “Emergent Approach to Choice of Money and Institutional Monetary Arrangement”, George Mason Univeristy
 “Choice of the Optimal Model of Monetary Policy in Unstable Environment”, George Mason Univeristy
 “National Price Levels and prices of tradables and nontradables”, Preduzetnička Ekonomija, Vol.11, Ekonomski Fakultet Podgorica
 “Regionalizam: da ili ne?”, Miločerski Ekonomski Forum, 2006
 “Konkuretnost države”, Miločerski Ekonomski Forum, 2005
 “Dolarizacija”, Preduzetnička Ekonomija, Vol.2, Ekonomski Fakultet Podgorica
 “Monetrna statistika kao osnova monetarne analize”, Preduzetnička Ekonomija, Vol.1, Ekonomski Fakultet Podgorica
 “E-day”, Miločerski Ekonomski Forum, 2001
 “Korporativni Venture Capital”, PMB Zbornik, Ekonomski Fakultet Podgorica, 2000
 “Tenderska Pravila”, Miločerski Ekonomski Forum, 1999
 “Procjena vrijednsoti igrača”, Direktor, Beograd, 1997

mr Dragana Ostojić
Predmeti
Kontakt podaci