Predavači

Saradnik
Dejan Savićević

Dejan Savićević rođen je 9. decembra 1995. godine u Nikšiću. Završio je OŠ „Jagoš Kontić“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“, u Nikšiću. Diplomirao je na Fakultetu za Informacione Sisteme i Tehnologije, Univerziteta Donja Gorica, 2018. godine. Trenutno je student magistarskih studija EMOS na Fakultetu za Međunarodnu Ekonomiju, Finansije i Biznis.

Od školske 2018/19. godine, angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetu Poslovna Informatika.

Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i razmjenama, iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i preduzetništva.

Dejan Savićević
Predmeti
Kontakt podaci