Predavači

Saradnik iz prakse
mr Milena Raičević

Rođena je 06. novembra 1986. godine u Podgorici. Osnovnu školu je završila u selu Mataguži u opštini Podgorica sa diplomom „Luča“. Srednju ekonomsku školu završila je u Podgorici sa diplomom „Luča“ 2005. godine kada je i upisala Ekonomski fakultet u Podgorici.
U toku osnovnih studija bila je stipendista USAID-a u Crnoj Gori i treću godinu završila je na Georgia State University, Atlanta, GA, SAD. Četvrtu godinu osnovnih studija završava kao stipendista Erasmus Mundus programa – BASILEUS na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani, Slovenija. Na Ekonomskom faklutetu u Podgorici sa ocjenom 10 diplomirala je 2009. godine. Iste godine upisala je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani kao stipendista Erasmus Mundus programa. Magistrirala je 2012. godine sa ocjenom 10 i magistarskim radom na temu „Poređenje imidža i dentiteta destinacije – Studija slučaja Crna Gora”.

Živjela je i radila u Sloveniji i Bugarskoj, a 2013. godine se vraća u Crnu Goru gdje upisuje doktorske studije „Međunarodna ekonomija“, Fakultet za medjunarodnu ekonomiju finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica.
Radila je u kompanijama: Merkator gdje je obavljala funkciju Marekting specijaliste i Bild Studio d.o.o. sa funkcijom Marekting menadžera. Trenutno je zaposlena u Turističkom preduzeću Lipska pećina d.o.o. na poziciji Direktor marketinga i prodaje. U toku obrzovanja i kroz radno iskustvo specijalizovala se u oblasti marketinga i danas se bavi savremenim, digitalnim medijima i njihovom upotrebom u razvoju brendova kompanija u oblasti turizma.

mr Milena Raičević
Predmeti
Kontakt podaci