Predavači

Asistent
mr Milana Čabarkapa

Milana Čabarkapa rođena je 9. marta 1986. godine u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac Luče I. Zvanje bachelora (prosječna ocjena 9.14) i specijaliste pravnih nauka (prosječna ocjena 10.00) stekla je na Pravnom fakultetu UCG. Postidplomske magistarske studije iz oblasti „Pravo Evropske unije“ završila je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, odbranivši tezu: „Kompanijsko pravo Evropske unije: razvoj i uticaj na pravne sisteme država članica Unije i Crne Gore“, sa izuzetnim uspjehom (ocjena A). Trenutno je na doktorskim akademskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (poslovnopravna uža naučna oblast).


Za vrijeme studija, učestvovala je na takmičenjima u besjedništvu i moot court takmičenjima na regionalnom i međunarodnom nivou, na kojima je postigla značajan uspjeh (drugo mjesto na nacionalnom takmičenju u besjedništvu studenata Pravnog fakulteta UCG (2006), prvo mjesto na ekipnom moot court takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava ( Sarajevo, 2007), na kojem je dobila i nagradu za najboljeg govornika, trener tima Pravnog fakulteta UCG na regionalnom moot court takmičenju iz oblasti ljudskih prava (Beograd, 2008)). Uspješno je završila školu evropskih integracija ASSEI 2007 u Beogradu, kao i dva internship programa, u NDI Crna Gora i Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore. Učestvovala je u radu HUMSEC ljetnje akademije u Gracu, kao i na HUMSEC konferenciji održanoj u Beogradu 2008. godine. Bila je jedan od članova redakcije studentskog magazina „Studentski Tribune“. U Udruženju pravnika Crne Gore bila je član Upravnog odbora, kao i sekretar sekretarijata redakcije časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.


Radno iskustvo:
Od 2008. do 2011. godine radila je u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore, kao viši savjetnik u okviru Sektora za propise iz oblasti političkog sistema (glavni zadaci: izrada mišljenja o usklađenosti predloga zakona i drugih propisa sa Ustavom i pravnim poretkom u Crnoj Gori, rad na predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, izrada analiza propisa za potrebe pripreme mišljenja o usklađenosti, uključenost u izradu izveštaja vezanih za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i sl.).
Od 2011. do jula 2013. godine, bila je angažovana kao zamjenica izvršnog direktora u NVO Centar za demokratsku tranziciju – CDT (glavni zadaci: analize propisa za potrebe projekata koji su se odnosili na finansiranje političkih partija, transparentnost lokalne samouprave i državne uprave, otvorenost budžeta lokalnih samouprava, učešće javnosti u donošenju odluka).
Od 2011. godine angažovana je na Fakultetu pravnih nauka UDG kao saradnica u nastavi na predmetima: Kompanijsko pravo, Trgovinsko pravo i Finansijsko pravo.


Objavjeni radovi i publikacije:
- „Kako da utičemo na javne politike?“,Centar za demokratsku tranziciju, Podgorica, 2012.
- Vodič kroz Vladu Crne Gore, Centar za demokratsku tranzciju, Podgorica, 2010.
- Drugo istraživanje o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u institucijama Crne Gore, Milka Puzigaća, Marijana Pajvančić, Milana Čabarkapa, Slavica Bajić, Skupština Crne Gore, Odbor za rodnu ravnopravnost, Podgorica, 2014.

Učešće na konferencijama:

- Međunarodna konferencija: The Role of Law in the Era of Globalization, Univerzitet Donja Gorica, 20. mart 2015. godine; rad pod nazivom: Veil Piercing in Montenegrin Company Law.

Ostalo:
- učestvovala na obuci: "How to design a simple arbitration course for students and law practitioners", 8-9. jul 2015, Tirana (organizacija - GIZ).

- Koautor je izvještaja za Crnu Goru za 2011. i 2012. godinu, koji se odnosi na Indeks održivosti organizacija civilnog društva (OCD):
http://program.counterpart.org/Armenia/wp-ontent/uploads/2012/07/2011CSOSI_Index_complete.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/2012CSOSI_0.pdf

Govori engleski, a služi se ruskim jezikom.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci